Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9983
Title: Pistorius Szymon
Authors: Banaś-Korniak, Teresa
Keywords: Pistorius Szymon; nota biograficzna; pisarze śląscy
Issue Date: 2005
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lyszczyna, D. Rott (red.), "Słownik pisarzy śląskich. T. 1" (S. 111-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Nota biograficzna Szymona Pistoriusa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/9983
ISBN: 83-226-1442-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banas_Pistorius.pdf328,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons