Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1004
Tytuł: Przestrzenne konteksty chorwackiego literaturoznawstwa
Tytuł równoległy: Spatial contexts of Croatian literary studies
Autor: Małczak, Leszek
Słowa kluczowe: Croatian literary studies; spatial terminology; history of Croatian literature; literary criticisim
Data wydania: 2005
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: L. Miodyński (red.), "Cywilizacja – Przestrzeń – Tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze" (S. 47-59). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Historia Literatur Słowiańskich;
Abstrakt: This article is devoted to the analysis of one of the aspects of language employed in Croatian literary studies. The phenomenon which draws special attention is a very common usage of spatial terminology in this language. Literary theoreticians who use this terminology borrow it from contexts in which it appears in anthropological geography, ethnological psychology, humanistic geography, ethnology, ethnography and cultural studies. In the first part of the article the author presents spatially-oriented conception of the history of Croatian literature, in the second part he focuses on the semantics of spatial terms used in literary criticism.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1004
ISBN: 83-226-1445-4
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malczak_Przestrzenne_konteksty_chorwackiego_literaturoznawstwa.pdf626,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons