Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1006
Tytuł: Miljenko Jegović – ponowoczesny apatryda
Tytuł równoległy: Miljenko Jergović - a postmodern apatride
Autor: Małczak, Leszek
Słowa kluczowe: Miljenko Jergović; Croatian literature; Bosnian literature; identity; apatride; Sarajevski Marlboro
Data wydania: 2005
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Czapik-Lityńska, M. Buczek (red.), "Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku" (S. 246-258). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Historia Literatur Słowiańskich;
Abstrakt: This article describes the person and works of Miljenko Jergović — a contemporary Croatian and Bosnian writer. Since the fali of Yugoslavia the author of the famous collection of short stories entitled Sarajevski Marlboro has consistently demonstrated his pluralistic identity, thus protesting against the attempts at negating the polyphonic and hybrid character of Bałkan cultural space. Jerović’s attitude and opinions exemplify the phenomenon of a postmodern apatride — that is voluntary statelessness. In the cultural understanding of the term a postmodern apatride is a person who is distrustful of structures and demands of their country, especially of those resulting from modernity, homogenisation and order-creating ideals. It is a person who assumes the position of an apatride for fear of narrowing and closing of boundaries as well as in the name of crossing boundaries without immigration control.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1006
ISBN: 83-226-1504-3
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Malczak_Miljenko_Jergovic_ponowoczesny_apatryta.pdf564,3 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons