Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1007
Tytuł: O literackich wizerunkach ojców renesansowych pisarzy
Autor: Sitkowa, Anna
Słowa kluczowe: Biografie renesansowych pisarzy
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, R. Ryba (red.), "W kręgu rodziny i prywatności" (S. 19-34). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Sarmackie Theatrum;7
Abstrakt: The article is an attempt to answer the question about the character of information that the Renaissance writers have bequeathed about their fathers to the future generations. The overview of the 16th-century texts, including autobiographies, dedications and forewords edited by the sons, who had their fathers’ works printed, has revealed that these pieces of information are rather scant and restrained. The texts of Józef Wereszczyński, analysed in this context, allowed the author to conclude that the biography of his parent (Wizerunk) edited by the writer, and references to him in Wereszczyński’s other pieces (Gościniec, Droga pewna), are a rather uncommon phenomenon with regard to the number and the quality of the conveyed facts. Wereszczyński who, as one of the first Polish writers, combined parenetics with funeral preaching, not only created a literary memorial to his father, but also, writing his biography, he performed a series of autocreative acts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1007
ISBN: 9788380122963
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sitkowa_O_literackich_wizerunkach_ojcow_renesansowych_pisarzy.pdf497,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons