Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1008
Tytuł: Piotr Skarga o więzach rodzinnych w kazaniach na pogrzebach polskich królowych
Autor: Piecuch, Małgorzata
Słowa kluczowe: Kazania Piotra Skargi; Literatura funeralna
Data wydania: 2014
Źródło: M. Jarczykowa, R. Ryba (red.), "W kręgu rodziny i prywatności" (S. 35-49). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Sarmackie Theatrum;7
Abstrakt: In the present study, an analysis of two funeral pieces of Piotr Skarga has been conducted — Kazanie na pogrzebie królowej polskiej Anny, ostatniego potomka domu Jagiełłowego and Kazanie na pogrzebie królowej polskiej Anny z Rakuz, żony Zygmunta Trzeciego, polskiego i szwedzkiego króla. The funeral encomia have been studied with the aim of finding the descriptions of family matters and facts from the lives and occupations of the Polish queens. It has been emphasised that Powęski obeyed most of the principles of creating funeral orations, established by Menandros, changing only some details and enriching his texts with arguments and topoi derived from the Holy Scripture. It has also been observed that the Jesuit had described the deceased queens as exemplary Catholics. Moreover, the fact that Anna from Rakuzy had been characterised as a perfect wife and mother, and Anna Jagiellonka as a powerful monarch, being the last descendant of the Jagiellonian family, has also been emphasised. The way Skarga presents the Polish queens and their relatives has been related to his need for realisation of the classical generic scheme, and to the fact that the Jesuit delivered his speeches both as a Chruch representative and as a royal preacher.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1008
ISBN: 9788380122963
ISSN: 0208-6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piecuch_Piotr_Skarga_o_wiezach_rodzinnych_w_kazaniach.pdf446,84 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons