Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10170
Title: English phonetic vowel shortening and lengthening as perceptually active for the Poles
Authors: Rojczyk, Arkadiusz
Keywords: język polski; język angielski; różnice fonetyczne; samogłoski
Issue Date: 2007
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Arabski (red.), "On foreign language acquisition and effective learning" (S. 237-249). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Artykuł porusza problem iloczasu samogłoski w języku angielskim w sygnalizowaniu opozycji dźwięczna - bezdźwięczna w wygłosowych spółgłoskach zwarto-wybuchowych. Angielskie spółgłoski właściwe w pozycji wygłosowej ulegają częściowemu, a nawet całkowitemu ubezdźwięcznieniu. W tej sytuacji ciężar utrzymania percepcyjnego kontrastu między parami minimalnymi - takimi jak cat, cab zostaje przeniesiony na iloczas samogłoski, która jest dłuższa przed spółgłoską dźwięczną i krótsza przed bezdźwięczną. W języku polskim samogłoska jest zwolniona z zadań dystynktywnych na poziomie temporalnym, jako że polskie spółgłoski właściwe są fonologicznie tylko bezdźwięczne w wygłosie. Badanie empiryczne zaprezentowane w artykule wskazuje, iż Polacy, którzy nie mieli kontaktu z językiem angielskim, potrafią w pewnym stopniu korzystać z iloczasu samogłoski w angielskim, by rozróżniać między ubezdźwięcznionymi i bezdźwięcznymi wygłosowymi spółgłoskami zwarto-wybuchowymi. Wyniki te mogą wskazywać, iż badani byli w stanie wykorzystać kontrast iloczasowy niewystępujący w ich języku ojczystym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10170
ISBN: 9788322616840
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rojczyk_English_phonetic_vowel_shortening_and_lengthening.pdf802,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons