Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1018
Title: O polskich przekładach nowej czeskiej "powieści praskiej" (M. Ajvaza, D. Hodrovej, J. Topola)
Authors: Zarek, Józef
Keywords: Powieść czeska; Przekłady polskie
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 1, cz. 1 (2009), s. 113-130
Abstract: Článek věnuje pozornost úskalím překladu nové „pražské literatury”. Analizuje polské překlady tří románů: Hodrové Podobojí, Ajvazova Druhého města a Topolovy Sestry. Zdůrazňuje, že promíchání stýlů, konvencí, světů L. Engelking ovládá téměř vzorně, vybírá však i pracovní postupy, jež oslabují vztah textů k pražské tradici a topografii. Pražský kontext je zde důležitý jako východisko, avšak v překladatelově strategii je často oblast zvláštního podřazena srozumitelnosti, tedy obecnému významu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1018
ISSN: 1899-9417
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zarek_O_polskich_przekladach_nowej_czeskiej_powiesci_praskiej.pdf557,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons