Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10226
Title: Edukacja jako tworzenie i podtrzymywanie kultury nadziei
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Kultura nadziei; Pedagogika sytuacjonistyczna; Filozofia edukacji
Issue Date: 2017
Citation: Rocznik Pedagogiczny, T. 40 (2017), s. 9-24
Abstract: Odróżniając “nadzieję” od “oczekiwań”, staramy się wypracować naszą drogę ku modelowi edukacji, która byłaby nie tylko zestawem procedur pozwalających uczniom uzyskać fakty i dane do zaimplementowania w zdolnościach technicznych i praktycznych, ale która jednocześnie umożliwiałaby im krytyczną refleksję nad jakością życia w ponowoczesnych warunkach zorientowanej rynkowo globalizacji. Taka edukacja, którą nazywamy „sytuacjonistyczną”, nie ma na celu nauczenia ucznia jak dostosować się do wymagać świata, ale (zgodnie z ujęciem Guy Deborda i jego filozofii i praktyki sytuacjonistycznej) jak praktykować wolność w celu zmieniania świata, by uczynić go bardziej otwartym na rozwój ludzkiej indywidualności. To implikuje przebudzenie na wszelkie komplikacje współczesnego świata, ale także wytycza ścieżkę do kultury nadziei, która zgodnie z ujęciem Ernsta Blocha, jest najbardziej ludzkim z wszystkich mentalnych doznań oraz pozwala usytuować się wobec najdalszych horyzontów przyszłości – czyli najbardziej przejmujących kwestii w obecnej sytuacji – tworząc szansę na rozwój kultury gościnności.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10226
ISSN: 0137-9585
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_Edukacja_jako_tworzenie_i_podtrzymywanie_kultury_nadziei.pdf499,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons