Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10244
Title: Euroregiony w programach i w podręcznikach geografii na poziomie gimnazjalnym
Authors: Hibszer, Adam
Keywords: edukacja szkolna; programy nauczania geografii; euroregiony; współpraca transgraniczna
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Runge (red.), "Granice : obszary przygraniczne : euroregiony" (S. 288-293). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: Czy i w jaki sposób problematyka dotycząca euroregionów, czyli obszarów współpracy przygranicznej, opartych na porozumieniach lokalnych i regionalnych jednostek samorządu terytorialnego, ma przełożenie na edukację szkolną. Jest to spojrzenie wyłącznie teoretyczne, a więc bazujące na zapisach w programach nauczania geografii i podręcznikach szkolnych tego przedmiotu na poziomie gimnazjalnym. Stwierdzenie stanu faktycznego nie jest możliwe bez prowadzenia badań ankietowych w szkołach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10244
ISBN: 83-226-1257-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hibszer_Euroregiony_w_programach_i_w_podreczniikach.pdf481,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons