Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10401
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPastuch, Magdalena-
dc.date.accessioned2019-08-01T11:00:40Z-
dc.date.available2019-08-01T11:00:40Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.citationK. Kleszczowa, J. Sobczykowa (red.),"Śląskie studia lingwistyczne" (S. 157-163). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn83-226-1204-4-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/10401-
dc.description.abstractW niniejszym artykule chciałabym zasygnalizować niektóre problemy pojawiające się w trakcie opisu czasowników staropolskich - ich znaczenia, wchodzenia w związki z imiennymi częściami mowy, oraz ograniczeń pragmatycznych, które dotyczą ich współczesnych odpowiedników. Wszystkie te zagadnienia są bardzo obszerne i wymagają dogłębnych studiów sejmantycznych, leksykalnych i pragmatycznych. W moim szkicu zajmę się tylko wybraną grupą czasowników o wspólnej cesze: zarówno w słowniku najdawniejszej polszczyzny, jak i w słowniku polszczyzny najnowszej mają taką samą definicję. Skłania to do zastanowienia, czy rzeczywiście można ich używać współcześnie tak samo jak pięć wieków temu, czy definicje słownikowe dają wystarczającą informację o ich miejscu w języku. [fragm. tekstu]pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectjęzykoznawstwo historycznepl_PL
dc.subjectsemantykapl_PL
dc.subjectjęzyk staropolskipl_PL
dc.subjectjęzyk współczesnypl_PL
dc.titleZmiana znaczenia czy zmiana użycia? : o niektórych problemach z opisem czasowników staropolskichpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pastuchowa_Zmiana_znaczenia_czy_zmiana_uzycia.pdf578,07 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons