Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1045
Tytuł: O tłumaczeniu czeskiej prozy autobiograficznej : przypadek Ludvika Vaculika
Autor: Zarek, Józef
Słowa kluczowe: Powieść czeska; Przekłady polskie; Ludvik Vaculik
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 2, cz. 1 (2011), s. 163-174
Abstrakt: The article comments upon Polish translators attitude to the novel of the Czech prose writer Vaculik, especially Český snář and Jak se dělá chlapec, fragments of which can be found in Polish magazines of 80’s and 90’s in 20th century. The reception of this prose is linked with the formation and interest decline of the Czech opposition’s situation. The article searches for traces of cultural dialogue in translation attempts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1045
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zarek_O_tlumaczeniu_czeskiej_prozy_autobiograficznej.pdf547,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons