Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1047
Tytuł: Wielokulturowość w przekładzie "Opowieści galicyjskich" Andrzeja Stasiuka
Autor: Buczek, Marta
Słowa kluczowe: Andrzej Stasiuk; Opowieści galicyjskie; Przekłady słowackie; Pluralizm społeczny
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 2, cz. 1 (2011), s. 235-250
Abstrakt: The article deals with the question of intercultural dialogue in Slovak translation of Andrzej Stasiuk book under the title Opowieści galicyjskie. The author draws attention to translation problems resulting from the peculiarity of origin, in which a dialog of many cultures decides about the inner structure of a text. The author discusses translation problems focuses on text signals, significant structure elements which state the limits of semantic area of the origin. It defines the way of reading and transfering the sense of origin implied in translation. The author considers what extent the translator of Opowieści galicyjskie managed to transfer in translation the aspects of cultures mix up and coexistence.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1047
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Buczek_Wielokulturowosc_w_przekladzie_Opowiesci_galicyjskich.pdf624,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons