Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1052
Tytuł: Kilka uwag o czeskim przekładzie "Pawia królowej" Doroty Masłowskiej
Autor: Mroczek, Izabela
Słowa kluczowe: vulgarization of the text; redundancy in translation; translating mistake; cultur transfer
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 3, cz. 1 (2012), s. 32-44
Abstrakt: Barbora Gregorová, translator of Dorota Masłowska’s books to Czech language, presented to Czech readers a novel very complicated to translate — Paw królowej (Czech title: Královnina šavle). If we compare the text of original with the translation, we can find many groups of problems, which are present in Czech text, among them: unexpected strong rhythmization and vulgarization of the text, incorrect use of contemporary Czech language (obecná čeština), redundancy in translation or mistakes, which are the result of wrong understanding of original text by the translator. These problems do not disqualify Czech translation, because they do not dominate inventive, daring translating ideas of Bára Gregorová.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1052
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mroczek_Kilka_uwag_o_czeskim_przekladzie_Pawia_Krolowej.pdf479,58 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons