Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1054
Tytuł: Adresat dziecięcy w tłumaczeniach "Winnie-the-Pooh" A. A. Milne'a na język polski i słowacki
Autor: Sojda, Sylwia
Słowa kluczowe: children’s recipient; honorification; deminutives; hypocoristics; behavitives
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Przekłady Literatur Słowiańskich, T. 3, cz. 1 (2012), s. 149-163
Abstrakt: The paper presents a comparison of Polish and Slovak translations of A.A. Milne’s book Winnie-the-Pooh, made by Irena Tuwim, Monika Adamczyk-Garbowska, Margita Príbusová and Stanislav Dančiak. The main object is to show determinants of honorification in the children’s style in compared languages: behavitives, adressative forms, deminutives and hypocoristics. The author also focuses on problems connected with the translation of plays on words, short rhyme poems and children’s songs.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1054
ISSN: 1899-9417
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sojda_Adresat_dzieciecy_w_tlumaczeniach_Winnie_the_Pooh.pdf518,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons