Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10608
Title: The philosopher's writing hand : Potocki's "Manuscrit trouvee a Saragosse" and the spectre
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: Potocki, Jan (1761-1815); Manuscrit trouvé à Saragosse; literatura i filozofia
Issue Date: 2001
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Białas (red.), "Under the gallows of Zoto's brothers : essays on "The manuscript found in Saragossa"" (S. 17-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Autor podejmuje próbę odczytania dzieła Potockiego jako dialogu między narracją a dyskursem filozoficznym. Podobnie jak w Sterne’owskim Tristramie Shandy mechanizm tekstu Potockiego polega na stałym napięciu między przymusem posuwania narracji naprzód, a jednoczesnym jej wstrzymywaniem przez liczne dygresje i labiryntowe zwroty opowieści układających się w strukturę „szkatułkową”. Filozofia poświęca swoje wysiłki nazywaniu, porządkowaniu, definiowaniu rzeczywistości; literatura w swym wymiarze narracyjnym staje się terenem działania wyobraźni, która zajmuje się tym, co definiowaniu wymyka się, a zatem temu, co prowadzi egzystencję widmową, co jest w porównaniu z jasnymi i pełnymi bytami filozofii jedynie duchem i cieniem. Stąd zainteresowanie literatury nie tylko motywami gotyckimi, lecz także pustą przestrzenią, spacją oddzielającą, przerywającą ciąg słów tworzących narrację. Stąd też nagle zatrzymania historii opowiadanych przez Potockiego i niedokończony ich charakter jako opowieści pozbawionych pointy. Narracja Sterne’a i Potockiego swoim przerywanym, nieciągłym tokiem staje się w ten sposób silą moderującą i korygującą nie tylko ambicje filozofii do wyrażenia „pełni” bytu, lecz także żywioł codziennego bytowania: gdy ten ostatni cechuje się niecierpliwością dążenia i osiągania celów, narracja jest szkołą cierpliwości jako cnoty etycznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10608
ISBN: 83-226-1092-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_The_philosopher's_writing_hand.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons