Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10744
Title: "Cały ten nieład" : od Szymborskiej do Kochanowskiego
Authors: Gralewicz-Wolny, Iwona
Keywords: poezja polska; Wisława Szymborska; Jan Kochanowski; intertekstualność
Issue Date: 2003
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Węgrzyniak, T. Stępień (red.), "Tkanina : studia, szkice, interpretacje" (S. 323-333). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Toczący się nieustannie w obrębie literatury dialog jest jedną z magicznych jej właściwości. Wsłuchani weń badacze literatury - znawcy intertekstualności wyodrębniają, klasyfikują i nazywają różne jego rejestry, tracąc jednak przy tym bezpowrotnie ową magiczność. Czy znajdzie się bowiem dla niej miejsce pomiędzy alegorezą a archetypezą, restytucją emblematyczną a restytucją tematyczną, paratekstualnością a hipertekstualnością? Nie ujmując wysiłkom (i ich efektom) teoretyków intertekstualistów, uprawomocnionych wszak do tego typu działań z racji swej profesji, należy jednak nieustannie upominać się o rozumienie literatury jako świadectwa i przestrzeni spotkania. Skąd bowiem, jak nie z tekstów literackich, pochodzi wiedza o myślach i pragnieniach człowieka renesansu czy baroku? Jego „głos” można usłyszeć tylko dzięki literaturze i tylko dzięki niej można udzielić nań odpowiedzi. Krytyka oświeceniowego czy romantycznego światopoglądu ma sens jedynie w obrębie literatury - dzięki niej przeszłość nie zamyka się definitywnie, lecz paradoksalnie trwa, reinterpretowana w kontekście współczesności. Gdzie, jak nie w tekście literackim, może i powinna odbywać się polemika ze średniowieczną koncepcją istnienia? To za sprawą literatury mogą wziąć w niej udział wszyscy, nie tylko historycy badacze XIII czy XIV stulecia. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10744
ISBN: 83-226-1293-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gralewicz_Wolny_Caly_ten_nielad_od_Szymborskiej_do_Kochanowskiego.pdf823,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons