Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1082
Tytuł: Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej jako krytyka kultury masowej
Tytuł równoległy: The Frankfurt School of Critical Social Theory as the Critique of Mass Culture
Autor: Hylewski, Marcin
Burdzik, Tomasz
Słowa kluczowe: szkoła frankfurcka; teoria krytyczna; kultura popularna; przemysł kulturowy
Data wydania: 2014
Wydawca: Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Źródło: Kultura-Historia-Globalizacja, No. 15 (2014), s. 115–137
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie krytyki kultury masowej w ujęciu szkoły frankfurckiej. Autorzy dowodzą, iż teoria krytyczna stanowi specyficzną interpretację filozofii marksistowskiej, definiującą na nowo niektóre społeczne oraz polityczne elementy takie jak: produkcja, dystrybucja, fetyszyzacja, konsumpcja oraz wskazuje miejsce i rolę przemysłu kulturowego w powiązaniu z kulturą globalną. W zakończeniu podkreśla się, że koncepcje szkoły frankfurckiej są stale obecne w naukach społecznych oraz uwzględniane przez badaczy.
URI: https://ndownloader.figshare.com/files/1804576
http://hdl.handle.net/20.500.12128/1082
DOI: 10.6084/m9.figshare.1050567
ISSN: 1898-7265
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Hylewski_Teoria_krytyczna_szkoly_frankfurckiej_jako_krytyka_kultury_masowej.pdf509,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons