Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1084
Tytuł: Kawaii – estetyka made in Japan
Autor: Burdzik, Tomasz
Słowa kluczowe: kawaii; Japonia; japońska kultura popularna; estetyka; kultura Japonii
Data wydania: 2015
Wydawca: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Źródło: Kultura Popularna, No. 2 (2015), s. 156-165
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie japońskiego zjawiska zwanego kawaii, cechującego się silnym oddziaływaniem na całym świecie, szczególności w rozrywce, modzie oraz popkulturze. Kawaii jest przymiotnikiem oznaczającym „uroczy”, „kochany”, będącym znaczącym aspektem japońskiej kultury. Różnorakie japońskie postacie będące kawaii stały się popularne. Artykuł omawia znaczenie kawaii, jego genezę oraz przyczyny popularności.
URI: https://ndownloader.figshare.com/files/3667284
http://hdl.handle.net/20.500.12128/1084
DOI: 10.6084/m9.figshare.2063487
ISSN: 1644-8340
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Burdzik_Kawaii_estetyka_made_in_Japan.pdf333,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons