Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10845
Title: Poemat obrzędowy Petre M. Andreevskiego
Authors: Miodyński, Lech
Keywords: Petre Andreevski; literatura macedońska
Issue Date: 1999
Citation: E. Tokarz (red.), "W kręgu kultury Słowian : księga pamiątkowa poświęcona 45-leciu pracy naukowo-dydaktycznej Pani Profesor dr hab. Henryki Czajki" (S. 125-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Chociaż zawarty w tytule twór terminologiczny sugeruje nazewnictwo odmiany gatunkowej, w taksonomii genologicznej nie odnajdziemy tak określonej jednostki semantycznej. W omawianym przypadku ani zespół cech konstytuujących poetykę historycznej postaci poematu — gdyż chodzi tu o uproszczone zdefiniowanie dłuższej formy w liryce współczesnej — ani występowanie kategorii obrzędowości — skonkretyzowanej choćby w dobrze znanych od strony teoretycznej figurach dramaturgicznych1 — nie przesądzają o wyodrębnieniu samoistnego modelu montażu ideowo-estetycznego. Jedyna poznawcza qualitas wypływająca z przyjęcia użytej w cudzysłowie konstrukcji sprowadza się do wyjaśnienia mechanizmu dialogu kulturowego między matrycą folklorystyczną a wykorzystującym ją schematem współczesnego tekstu artystycznego[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10845
ISBN: 8322609140
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miodynski_Poemat_obrzedowy.pdf534,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons