Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10864
Title: Science-fiction et fantasy comme merveilleux contemporain
Authors: Gadomska, Katarzyna
Keywords: fantastyka naukowa; literatura fantastyczna; fantasy; science fiction
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niniejsza praca, mieszcząca się w nurcie komparatyslyki i opierająca się na obszernym anglo-francuskim materiale, stanowi próbę udowodnienia tezy, że literatura science fiction i fantasy stanowią współczesną odmianę cudowności (francuski termin merveilleux). Wstęp zawiera uściślenia terminologiczne i metodologiczne trzech kluczowych pojęć: cudowności, science fiction, fantasy. Oparto się na tekstach badaczy anglosaskich oraz na teoriach badaczy francuskojęzycznych, a szczególnie L. Vaxa, R. Caillois, D. Suvina, braci Bogdanoff i wielu innych. W części pierwszej omówiono dwa podstawowe składniki świata przedstawionego, czyli czas i przestrzeń. Opisano różnorodne paradoksy i dystorsje czasowe charakterystyczne dla science fiction oraz jej podgatunek zwany time opera. Przestrzeń zbadano, odnosząc się do pojęć topofilii G. Bachelarda. Ukazano też paradoksy przestrzenne space opera oraz niezindustrializowaną przestrzeń fantasy. Część druga jest poświęcona bohaterom science fiction. Opisano takie postacie, jak: mutant, maszyna, robot i kosmita. Przedstawiono również mityczny rodowód protagonistów fantasy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/10864
ISBN: 83-226-1196-X
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gadomska_Science_fiction_et_fantasy_comme_merveilleux.pdf5,93 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons