Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1108
Tytuł: Metaphor as a persuasive tool in business strategy
Autor: Drożdż, Grzegorz
Słowa kluczowe: metaphors; business strategy
Data wydania: 2012
Źródło: Linguistica Silesiana, Vol. 33 (2012), s. 95-103
Abstrakt: The article aims to discuss the levels of application, efficiency, as well as potential dangers and methods of avoiding them which can be encountered while applying metaphors in formulating a business strategy. The theory underlying the research is the Conceptual Theory of Metaphor by Lakoff and Johnson (1980) and the analysis was based on an article presenting a new business strategy – the Blue Ocean Strategy devised by Kim and Mauborgne (2005a).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1108
ISSN: 0208-4228
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Drozdz_Metaphor_as_a_persuasive_tool_in_business_strategy.pdf497,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons