Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11116
Title: O tekście opisu w procesie dydaktycznym
Authors: Witosz, Bożena
Keywords: tekst opisu; tekst opowiadania; opis jako wypowiedź
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 178-184). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Pasja badawcza, z jaką Profesor Edward Polański analizuje i omawia zagadnienia polskiej ortografii, nie przesłania, oczywiście - manifestowanych w licznych publikacjach - metodycznych zainteresowań Autora różnorodnymi formami wypowiedzi kształtującymi kompetencję komunikacyjną ucznia. Wśród nich centralną pozycję, obok opowiadania, zajmuje opis. O nim właśnie - z pozycji lingwistki poruszającej się od kilku lat po zawiłych ścieżkach interpretacyjnych tekstowych deskrypcji - pragnę napisać kilka słów, które, mam taką nadzieję, zainteresować mogą również dydaktyków języka polskiego. Moje doświadczenie (wprawdzie krótkotrwałe, dla mnie jednak ważne) w zakresie metodyki nauczania języka polskiego, jakie zdobyłam pod serdeczną opieką naukową Profesora, niech będzie usprawiedliwieniem tekstu, w którym zabieram głos w kwestiach dydaktycznych." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11116
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_o_tekscie_opisu_w_procesie_dydaktycznym.pdf575,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons