Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11197
Title: O czym świadczą tytuły utworów Włodzimierza Odojewskiego? : interpretacja "przez tytuł" na lekcjach języka polskiego w liceum
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: Włodzimierz Odojewski; interpretacja poezji
Issue Date: 2002
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Synowiec (red.), "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu" (S. 396-403). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Kontakt licealisty z najnowszą prozą artystyczną jest często jedynie sporadyczny i przypadkowy. Z wielu powodów utwory prozatorskie rzadko są analizowane w szkole. Najczęściej wymienia się brak czasu, duże rozmiary tych dzieł, co zmusza do czytania jedynie ich fragmentów, bądź konieczność starannego zaplanowania całego cyklu lekcji. Przeszkodą bywa także duży stopień skomplikowania prozy współczesnej, którą ze względu między innymi na afabulamość, urozmaiconą narrację, zawiłe konstrukcje, związane z kreacją bohaterów, czasu i przestrzeni, licealiści odbierają jako dziwną i niezrozumiałą. Dlatego zazwyczaj uczniom nie wystarczy tylko zachęta nauczyciela do czytania, ale konieczne okazuje się także wyposażenie ich w narzędzia analityczne, które ułatwią im interpretację prozy współczesnej. Nieodzowne jest również przezwyciężanie stereotypów związanych z czytaniem prozy, które dla licealistów bardzo często oznacza streszczanie fabuły bądź charakterystykę bohaterów." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11197
ISBN: 8322611455
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_o_czym_swiadcza_tytuly_utworow.pdf604,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons