Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1125
Tytuł: Audio-graphy : meaning and irrationality in music
Autor: Masłoń, Sławomir
Słowa kluczowe: audiografia; muzyka; semiotyka; semantyka
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Pantuchowicz, S. Masłoń (red.), "Reciprocities : essays in honour of Professor Tadeusz (S. 291-300), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Muzyka jako w pełni autonomiczna sztuka, pomimo, że pozbawiona płaszczyzn semantycznej i semiotycznej przekazuje treść i obrazy, dokonując przemian w słuchaczach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1125
ISBN: 9788380122895
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Maslon_Audio_graphy_Meaning_and_Irrationality_in_Music.pdf497,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons