Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11289
Title: Nauczyciele z pogranicza polsko-czeskiego o swoich sąsiadach
Other Titles: Teachers from the Polish-Czech borderland about their neighbours
Authors: Szafrańska, Anna
Keywords: Borderland; knowledge; teachers; Pogranicze; wiedza; nauczyciele
Issue Date: 2019
Citation: "Pedagogika Społeczna" Nr 2 (2019), s. 149-162
Abstract: Ostatnie lata przyniosły w Polsce szczególne zainteresowanie Czechami, którzy od lat są wskazywani w ogólnopolskich badaniach prowadzonych przez CBOS jako naród obdarzany największą sympatią. Pogranicze to przestrzeń, która ma różny charakter kulturowo-społeczny ze względu na uwarunkowania polityczno-administracyjne. Intensywność kontaktów jest regulowana prawnymi rozwiązaniami o charakterze międzynarodowym. Mieszkańcy pogranicza mają znacznie więcej okazji do poznania swoich sąsiadów, również ze względu na możliwość pozyskiwania projektów transgranicznych. Realizując od lat badania na pograniczu polsko-czeskim dostrzegam, że tendencja związana z zainteresowaniem Czechami – obecna w innych regionach Polski – nie jest tak silna na samym pograniczu. Łatwość dostępu do informacji, nawiązywania formalnych i nieformalnych kontaktów nie wpływają na tę ciekawość. W artykule przedstawiam analizy uzyskanych wyników badań realizowanych wśród nauczycieli na terenie pogranicza polsko-czeskiego – w powiecie cieszyńskim. Wyniki przeprowadzonych badań poddano analizie ilościowej, a w opracowaniu uzyskanych danych empirycznych zastosowane zostały metody statystyczne. Interesowała mnie aktywność badanych nauczycieli w zakresie podejmowania udziału w projektach transgranicznych oraz poszukiwania wiedzy o sąsiadach. Chciałam się również dowiedzieć jak oceniają własną wiedzę dotyczącą między innymi kultury, sztuki, tradycji czy kulinariów czeskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11289
ISSN: 1642-672X
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szafranska_Nauczyciele_z_pogranicza_polsko-czeskiego_o_swoich_sasiadach.pdf396,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons