Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11342
Title: "Partyzanci przyjemności". Insurekcjonizm : anarchizm wobec kryzysu czy kryzys anarchizmu?
Authors: Tomasiewicz, Jarosław
Keywords: anarchizm; kryzys; insurekcjonizm; Europa XXI wiek
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek (red.), "Europa XX-XXI wieku : społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów" (S. 355-377). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Obecnie terroryzm kojarzy nam się z wojującym fundamentalizmem islamskim do tego stopnia, że zapominamy o innych rodzajach terroryzmu. Przed stuleciem stereotypowym terrorystą był anarchista. W 1881 roku międzynarodowy kongres anarchistyczny w Londynie rzucił hasło „propagandy czynem” i przez kilka dekad „czarny terror”, ze swą kulminacją w latach 1891–1893, był postrachem Europy. Po I wojnie światowej anarchizm stracił jednak swój impet1. Nawet gdy po rewolcie studenckiej 1968 roku odrodził się w Europie ultralewicowy terroryzm, ton nadawały mu formacje odwołujące się do ideologii marksistowsko‑leninowskiej, zaś anarchiści pozostawali na marginesie. Obrazowo mówiąc, właśnie w popiołach pozostawionych przez Czerwone Brygady odnaleźć można iskrę, która zapoczątkowała odrodzenie współczesnego terroryzmu anarchistycznego." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11342
ISBN: 978-83-226-3043-3
978-83-226-3044-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasiewcz_Partyzanci_przyjemnosci_Insurekcjonizm_anarchizm_wobec_kryzysu_czy kryzys_anarchizmu.pdf632,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons