Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11346
Title: Planowanie procesu uczenia się ucznia przez nauczyciela
Authors: Sorkowicz, Anastazja
Keywords: planowanie dydaktyczne; uczniowie; edukacja; dydaktyka
Issue Date: 2008
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Z. Gajdzica (red.), "Aktywny w szkole - aktywny w życiu : narzędzia pedagogiczne w kształtowaniu środowiska edukacyjnego : budowanie aktywności edukacyjnej" (S. 25-27). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "1. Planowanie dydaktyczne jako element kierowania uczeniem się uczniów (wprowadzenie do tematu: konieczność planowania poważnych przedsięwzięć – słuchanie tekstu dotyczącego celowości planowania. Skutki planowania, ćwiczenie indywidualne – opracowanie planu własnego rozwoju, dyskusja). 2. Strategie kierowania pracą uczniów: style relacyjny i zadaniowy (porównanie – wykład z prezentacją multimedialną, przykłady). Określenie własnego stylu pracy – ankieta, mapa wyobrażeń swojej roli zawodowej; konsekwencje przyjmowania wybranej strategii. 3. Plan jako wytyczna działania nastawiona na organizowanie uczenia się uczniów – cechy dobrego planu. Etapy planowania dydaktycznego: planowanie kierunkowe, wynikowe i metodyczne – konieczność zachowania kolejności planowania,, kolejność i części planu metodycznego, porównanie planu metodycznego lekcji tradycyjnej i lekcji współczesnej (wykład z prezentacją multimedialną, praca w grupach zadaniowych – slogany reklamujące planowanie, sporządzenie kontraktu). 4. Gospodarowanie czasem ucznia (kategorie czasu pracy ucznia: czas planowany, czas przydzielony, czas zajęty, czas wykorzystany, czas niezbędny dla poszczególnych uczniów; problem kurczenia się czasu, umiejętne regulowanie czasu pracy uczniów – wykład z prezentacją multimedialną, praca w grupach – burza mózgów nt. „Sposoby radzenia sobie z kurczącym się czasem”). 5. Zasady planowania dydaktycznego (pięć klasycznych zasad nauczania: świadomości, przystępności, poglądowości, systematyczności i trwałości; praca w grupach – tworzenie katalogu zasad, formułowanie własnych zasad dydaktycznych w formie zdań rozkazujących, rozmowa kierowana). 6. Zalety i wady planowania dydaktycznego – szukanie argumentów na korzyść planowania lub przeciw niemu. Spirala edukacyjna (praca w grupach, burza mózgów, analiza przykładów). 7. Trudności związane z planowaniem (przykłady konkretnych problemów, praca w grupach – szukanie konstruktywnych rozwiązań, ćwiczenie: kryształ kompetencji planistycznych nauczyciela). 8. Podsumowanie zajęć." [fragment tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11346
ISBN: 978-83-226-1867-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sorkowicz_Planowanie_procesu_uczenia_sie_ucznia_przez_nauczyciela.pdf915,3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons