Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1136
Tytuł: "Zemsta" Aleksandra Fredry wobec klęski powstania listopadowego
Autor: Lyszczyna, Jacek
Słowa kluczowe: Literatura polska; Historia literatury; Oświecenie; Romantyzm; Aleksander Fredro; Zemsta
Data wydania: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy" (s. 127-133). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Zemsta Aleksandra Fredry, powstała prawdopodobnie w roku 1833 i wystawiona po raz pierwszy we Lwowie w roku 1834, uznawana bezdyskusyjnie za arcydzieło polskiego komediopisarza, odczytywana jest zwykle jako „czysta” komedia, a więc utwór wolny od jakiejkolwiek aluzyjności politycznej i aktualnych odniesień. Nawet jego fabuła umieszczona została w niezbyt określonym czasie historycznym i tylko drobiazgowa analiza wypowiedzi bohaterów pozwala na domniemania, iż można ją sytuować gdzieś w pierwszych latach XIX stulecia, jeszcze przed wkroczeniem wojsk Napoleona na ziemie polskie. Oczywiście jeśli próby określenia czasu akcji wymagają takich zabiegów w celu jego rekonstrukcji, to można chyba przyjąć, iż tak na prawdę jest to sprawa drugorzędna, a w istocie mamy do czynienia z pewną ponadczasowością komicznych sytuacji i dydaktyzmu finałowego przesłania, kierowanego do odbiorcy. Do tego celu wystarczyło autorowi użycie w kreacji świata przedstawionego charakterystycznych, wręcz stereotypowych dla przywoływanej w literaturze tego czasu wizji odeszłego już w - niedaleką co prawda - przeszłość świata szlacheckiego sarmatyzmu wraz z jego pieczołowicie przestrzeganą wybujałą tytułomanią, skłonnością do pieniactwa, a jednocześnie poszanowaniem troskliwie pielęgnowanej narodowej tradycji i obyczajów. A przecież nasunąć się musi pytanie, czy utwór powstały w tak szczególnym czasie, krótko po klęsce powstania listopadowego, które nie było obojętne także dla mieszkańców zaboru austriackiego, śledzących zza kordonu przebieg militarnych zmagań, rzeczywiście mógł być pisany, a tym bardziej odbierany przez współczesnych z pominięciem kontekstu wydarzeń politycznych, tak żywo zaprzątających opinię publiczną również poza granicami Królestwa Polskiego. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1136
ISBN: 8322613474
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lyszczyna_Zemsta_Aleksandra_Fredry_wobec_kleski.pdf420,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons