Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1138
Tytuł: Koniec baśni : o ["Panu Tadeuszu"] J. Słowackiego
Autor: Szargot, Maciej
Słowa kluczowe: Literatura polska; Historia literatury; Oświecenie; Romantyzm; Juliusz Słowacki
Data wydania: 2004
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy" (s. 134-145). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "Baśń może kończyć się tak: I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem [...]. M, XII, 862 Ale może i tak: W trzy dni został szambelanem, W sześć dni rządcą prowincyji, W dni dwanaście został panem. Starą matkę wziął z chałupy, Król frejliną ją mianował, A plebana pożałował W biskupy... Pierwsza formuła zakończenia pojawia się w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza, druga - w bajce o Janku , co psom szył buty, wplecionej w scenę pierwszą I aktu Kordiana Juliusza Słowackiego. To drugie zakończenie, równie jak pierwsze konwencjonalne, choć rzadsze, polega na wymienieniu nagród lub kar, na jakie zasłużyli baśniowi bohaterowie, mówi o zmianie ich losów. Tę samą formułę spotykamy na początku pierwszego fragmentu cyklu nazwanego przez wydawców dzieł Juliusza Słowackiego [Panem Tadeuszem]: Sam Pan Tadeusz został w armii adiutantem, Regent - pisarzem, Sędzia - zboża liwerantem, Hrabia dowodzi nowych ułanów szwadronem; S, I, 1-3 (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1138
ISBN: 8322613474
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szargot_Koniec_basni_o_Panu_Tadeuszu.pdf538,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons