Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11413
Tytuł: "Młyny. Sonata nieludzka" : poemat paraboliczny
Autor: Szawerna-Dyrszka, Anna
Słowa kluczowe: Sebyła, Władysław (1902-1940); krytyka i interpretacja
Data wydania: 2017
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Kisiel, E. Wróbel (red.), "Władysław Sebyła : lektury" (S. 157-169). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author of the article, in her reading of Młyny. Sonata nieludzka. (Windmills. The Inhuman Sonata), focuses primarily on the genological aspect. The poem, described bySebyła’s contemporaries as a poem without a peer, fully original and inimitable, appearsto function as the initial link in a new genre paradigm, i.e. the parable poem. The similarities between Sebyła’s poem with works such as Przyjście wroga (The Coming of the Enemy) by Jerzy Zagórski, Bramy arsenału (The Gates of the Arsenal) by Czesław Miłosz, Tropiciel (The Tracker) by Aleksander Rymkiewicz and Pełnia czerwca (The Height of June) by Wacław Iwaniuk points to the similarities between the imaginations of the poets. Windmills. The Inhuman Sonata should be regarded as one of the first and most important poems of the second vanguard (and a model example of this genre variant), as well as an indisputable source of inspiration for the poets of Vilnius and Lublin, belonging to the generation of 1910.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11413
ISBN: 978-83-226-3145-4
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szawerna_Dyrszka_Mlyny.pdf338,06 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons