Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11436
Title: Kwestie tożsamości narodowej i kulturowej w twórczości poetyckiej Ani Iłkowa
Authors: Gołek-Sepetliewa, Dorota
Keywords: Ani Ilkov; Bulgarian poetry; national identity; cultural identity
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Majdzik. J. Zarek (red.), "Tożsamość Słowian zachodnich i południowych w świetle XX-wiecznych dyskusji i polemik. T. 1, Konteksty filologiczne i kulturoznawcze" (S. 53-63). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article discusses the constructions and the problems of Bulgarian national and cultural identity based on Ani Ilkov’s poetry written in the 1990s. In the early 1990s, the new political and social realities forced nations of the former Eastern bloc to (re-)read cultural, literary and historical traditions, including the national topoi, myths and stereotypes. Ilkov redefines the national tradition and cultural heritage, he boldly inquires about the problematic Bulgarian identity and reinterprets the historical past.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11436
ISBN: 9788322631171
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golek_Sepetliewa_kwestie_tozsamosci_narodowej_i_kulturowej.pdf364,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons