Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11455
Title: Opinia prawna w przedmiocie dopuszczalności kastracji (sterylizacji) kotów wolno żyjących i jej finansowanie w ramach programów, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt
Authors: Pietrzykowski, Tomasz
Keywords: zwierzęta - ochrona, prawo; funkcjonariusze lokalni; samorząd lokalny; status prawny; Polska 1990-
Issue Date: 2016
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Pietrzykowski, A. Bielska-Brodziak, M. Suska, K. Gil (red.), "Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków wobec zwierząt" (S. 191-196). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przepis art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt1 w brzmieniu nadanym nowelizacją z 16 września 2011 roku2 przewiduje obowiązek określania przez gminę rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności (art. 11a ust. 1 u.o.z.). W art. 11b ust. 2 u.o.z. wymienione zostały elementy, które zawierać musi taki program. Wśród nich znajdują się m.in.: – zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku (pkt 1); – opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie (pkt 2); – obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt (pkt 4).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11455
ISBN: 978-83-8012-992-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pietrzykowski_Opinia_prawna.pdf353,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons