Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11517
Title: Władca i inni - mowa gestów w Imperium Romanum (I–III w.). Wybrane zagadnienia
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: cesarz rzymski; moneta; ikonografia; dextra elata
Issue Date: 15-May-2013
Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Citation: R. Kulesza, J. Rzepka, M. Stępień, E. Szabat, M. Daszuta (red.), "Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo" (S. 355-369). Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Abstract: Niektóre z gestów cesarza rzymskiego, prezentowane w zabytkach ikonograficznych i źrodłach numizmatycznych, wyrażały jego miejsce i rolę w Imperium Romanum. Z osobą panującego został związany gest wzniesionej prawicy: dextra elata / magna manus / ingens manus, jego znaczenie sprecyzowali autorzy antyczni. Włączony w symbolikę znaków władzy imperialnej jako przede wszystkim znak wielkości i mocy tego, który go wykonuje, zwłaszcza w przedstawieniach w mennictwie imperialnym stał się wyróżnikiem cesarza. Niekiedy gest ten został wzmocniony poprzez ukazanie również innych atrybutów władzy cesarza, czasem włączony w wielofiguralną scenę, w której – poza władcą – pokazano odbiorców gestu, czasem komentuje go treść inskrypcji monetarnej. Nawet jednak gdy prezentowany jest w ikonografii wyłącznie sam władca, bez owej „widowni”, to dextra elata czytelnie wyraża majestat imperatora.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11517
ISBN: 978-83-235-1104-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_Wladca_i_inni_Mowa_gestow_w_Imperium_Romanum.pdf983,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons