Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11712
Title: Apokryf Jana: (wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1)
Authors: Myszor, Wincenty
Keywords: Apokryf Jana; Nag Hammadi Codex; Przekład koptyjski
Issue Date: 2002
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2002, z. 1, s. 73-89
Abstract: Apokryf Jana wśród wielu oryginalnych pism starożytnych gnostyków zajmuje miejsce szczególne. Żaden inny utwór gnostycki nie został tak dobrze poświadczony przez przekazy rękopiśmienne i formy redakcyjne. W bibliotece z Nag Hammadi zachował się w trzech odpisach i redakcjach. [...] Cztery wersje utworu nie zgadzają się całkowicie. Różnice mogły pojawić się już w wersji oryginalnej, greckiej (która zaginęła), w pracy tłumaczy lub redaktorów wersji koptyjskiej. Przyjmuje się, że chodzi o trzy różne tłumaczenia. Wszystkie tłumaczenia tekstów z Nag Hammadi, jak ilustruje tłumaczenie fragmentu Państwa Platona, nie są doskonałe. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11712
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myszor_Apokryf_Jana.pdf394,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons