Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11756
Title: Eklezjalno-teologiczne podstawy praktyki pokutnej wprowadzonej przez Cypriana w Kartaginie
Authors: Słomka, Jan
Keywords: Cesarstwo Rzymskie; Decjusz; Św. Cyprian
Issue Date: 2009
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2009, z. 2, s. 24-37
Abstract: Jednym z najbardziej znanych epizodów w historii Kościoła starożytnego są prześladowania będące efektem dekretu Decjusza ogłoszonego w 249 roku. Najwięcej informacji na ten temat znajdujemy w korespondencji Cypriana, wówczas biskupa Kartaginy. Sam przebieg wydarzeń i podstawowe zasady praktyki pokutnej, jaką przyjął Cyprian w Kościele afrykańskim po ustaniu prześladowań są powszechnie znane. Rzadziej pojawiają się analizy ściśle teologiczne, próby odpowiedzi na pytanie, czym kierował się Cyprian, ustanawiając taką, a nie inną praktykę pokutną. Inaczej mówiąc, jakie były teologiczno-eklezjalne podstawy jego postępowania wobec upadłych. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na tak właśnie postawione pytanie. Interesujące jest zestawienie poglądów Cypriana i Tertuliana. Hieronim podaje w notce poświęconej Tertulianowi, że Cyprian każdego wieczoru czytywał Tertuliana, którego nazywał mistrzem (magister) 2. Jednak, jak zobaczymy, w omawianej przez nas kwestii Cyprian bynajmniej nie kroczył po ścieżkach przetartych przez Tertuliana.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11756
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (W.Teol)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomka_Eklezjalno-teologiczne_podstawy_praktyki_pokutnej.pdf828,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons