Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11776
Title: Postawy młodzieży wobec Innego
Authors: Suchodolska, Jolanta
Keywords: Inny; świadomość społeczna; społeczne kategoryzacje; postawy
Issue Date: 2017
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: T. Lewowicki, B. Chojnacka-Synaszko, Ł. Kwadrans, J. Suchodolska (red.), "Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży : studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 3, Spostrzeganie wyznaczników tożsamości i postawy wobec Innych" (S. 20-88). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Series/Report no.: Edukacja Międzykulturowa;
Abstract: "Proces socjalizacji kulturowej, w którym uczestniczy każda jednostka, niesie z sobą wiele ważnych wyznaczników sposobu myślenia i działania, które determinują sposób funkcjonowania człowieka i jego styl życia. Jed-ną z ważnych konsekwencji socjalizacji jest bowiem – zdaniem Henry’ego Ta j f e l a2 – naśladowanie, przejmowanie i uczenie się istniejących w bliskim kręgu kulturowym kategoryzacji społecznych. Funkcjonują one w spo-sób znamienny zarówno w skali mikro – (wewnątrz układów rodzinnych i przyjacielskich), jak i mezospospołecznej (wewnątrz małych grup lokal-nych, regionalnych, społecznościowych – ważnych z punktu widzenia społecznej przynależności i kształtowania się poczucia tożsamości. W praktyce oznacza to między innymi – uczenie się reguł i zasad umożliwiających rozpoznawanie własnej grupy społecznej i odróżnianie jej od innych grup, a także – postrzeganie własnej osoby jako przynależącej do określonej grupy odniesienia. Związane z tym procesem zjawiska poszukiwania siebie i własnego miejsca w różnych układach przynależności i społecznych odniesień3 mają charakter całożyciowy, ponieważ wraz z dynamiką rozwoju." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11776
ISBN: 978-83-8019-315-4
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchodolska_Postawy_mlodziezy_wobec_Innego.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.