Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11862
Title: "Kolor kwiatów drzewa śala przypomina, że wszystko co rozkwita, niechybnie szczeźnie" - o wpływie nauki buddyjskiej o niestałości wszechrzeczy (mujokan) na estetykę japońską okresów Heian i Kamakura (IX-XIV ww.)
Authors: Olszewski, Krzysztof
Keywords: Heian; buddyzm; estetyka japońska
Issue Date: 2004
Publisher: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Citation: K. Wilkoszewska (red.), "Estetyka transkulturowa" (S. 241-250). Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS
Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą analizy sposób wyrażania buddyjskiej koncepcji teologicznej o niestałości tego świata (mujokan) w literaturze i malarstwie japońskim z epoki Heian. Pokazano, za pomocą jak różnorodnych symboli, czy alegorii była owa koncepcja buddyjska parafrazowana na język sztuki. Tym samym w artykule został też ukazany wpływ, jaki omawiane pojęcie teologiczne wywarło na estetykę japońską, szczególnie na przełomie X/XI w.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11862
ISBN: 83-242-0424-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Olszewski_kolor_kwiatow_drzewa_sala_przypomina.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons