Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11987
Title: Osobowość nauczyciela w ujęciu psychologicznym
Authors: Bernacka, Ryszarda
Pufal-Struzik, Irena
Gierczyk, Marcin
Keywords: osobowość; Wielka Piątka; nonkonformizm; nauczyciel; neurotyczność
Issue Date: 2019
Citation: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia, Vol. 32, no. 4 (2019), s. 97-115
Abstract: W artykule analizie poddano zagadnienie osobowości nauczycieli w kontekście psychologicznej teorii Wielkiej Piątki oraz osobowościowego komponentu postawy twórczej, jakim jest nonkonformizm. Głównym celem badawczym była diagnoza aktualnej kondycji osobowościowej nauczycieli w kontekście takich zmiennych, jak: typ szkoły, lata pracy, stopień awansu zawodowego, nauczany przedmiot, płeć nauczyciela. W badaniach zastosowano Inwentarz Osobowości NEO-FFI Roberta R. McCrae i Paula T. Costy oraz Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH III). Przeanalizowano wyniki 258-osobowej grupy nauczycieli w wieku 26–60 lat. Przeprowadzone wnioskowanie statystyczne pozwoliło na sformułowanie następujących wniosków. Średnie nasilenie neurotyczności mają nauczyciele szkoły podstawowej i technikum, a najniższa neurotyczność występuje u nauczycieli liceum. Neurotyczność jest istotnie statystycznie wyższa u kobiet niż u mężczyzn nauczycieli. Nauczyciele przedmiotów zawodowych mają istotnie mniejszą otwartość na doświadczenie niż nauczyciele przedmiotów humanistycznych. Nauczyciel stażysta posiada istotnie niższe nasilenie sumienności niż nauczyciel dyplomowany i mianowany. Wyniki badań można wykorzystać do usprawnienia procedur rozwoju profesjonalnego nauczycieli.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/11987
DOI: 10.17951/j.2019.32.4.97-115
ISSN: 0867-2040
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bernacka_Osobowosc_nauczyciela.pdf758,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons