Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1221
Tytuł: La traduzione nella teorizzazione di scrittori e linguisti francesi dal : Cinquecento al Novecento
Autor: Salmeri, Claudio
Słowa kluczowe: Translation; les belles infidèles; Dolet; Huet; D’Alembert; Rochefort
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Kucz, P. Matusiak (red.), "Szkice o antyku. T. 1, Antyk odczytany na nowo" (S. 67-77). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Translation has a very broad and rich history. Since its birth, translation has been the subject of a variety of research and arguments between theorists. Each theorist approaches it according to his viewpoint and field of research, a fact that endows its history with a quality of change. Discussions over the theory and practice of translation reach back into Antiquity and show a remarkable continuity. The purpose of this paper is to present a brief history of the translation theory between the 16th and the 20th centuries.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1221
ISBN: 9788380122871
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Salmeri_La_traduzione_nella_teorizzazione_di_scrittori_e_linguisti_francesi_dal.pdf543,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons