Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1229
Tytuł: Założenia i bariery kształcenia integracyjnego
Tytuł równoległy: Assumptions and barriers of integrated education
Autor: Walkowska, Wiesława
Gągorowski, Bartosz
Słowa kluczowe: inclusive education; integrated education in Europe; barriers; kształcenie integracyjne; szkolnictwo integracyjne w Europie; bariery
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: S. Wrona, W. Walkowska (red.), "Niepełnosprawność w rodzinie jako wyzwanie edukacyjne" (S. 107-121). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych;18
Abstrakt: Aiming at inclusive education is a hallmark of contemporary educational systems. European solutions in this area are not uniform, though individual states make attempts to imitate the best, well‑tested solutions. Moreover, the needs and expectations of disabled people and the environment in which they live are changing. Hence, the quest for the best solutions becomes a characteristic feature of any inclusive education. What should also be taken into account are the barriers faced by people with disabilities and their parents, guardians orteachers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1229
ISSN: 2391-9973
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Walkowska_Zalozenia_i_bariery_ksztalcenia_integracyjnego.pdf327,23 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons