Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12642
Title: Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa - recenzja
Authors: Lityński, Adam
Keywords: Marek Mączyński; monografia; organy bezpieczeństwa; Kraków; Generalne Gubernatorstwo; 1939-1945; recenzja
Issue Date: 2013
Citation: Czasopismo Prawno-Historyczne, Z. 2 (2013), s. 471-479
Abstract: Recenzja książki: Marek Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12642
ISSN: 0070-2471
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Litynski_Organizacyjno_prawne_recenzja.pdf355,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons