Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12727
Title: Kulturni, politički i institucionalni kontekst hrvatsko-poljskih književnih veza u međuratnom razdoblju, dakle o fenomenu djelatnosti Julije Benešića
Other Titles: Kulturalny, polityczny i instytucjonalny kontekst chorwacko-polskich związków literackich w okresie międzywojennym, czyli o fenomenie działalności Julije Benešicia
Authors: Małczak, Leszek
Keywords: zagraniczna polityka kulturalna; okres międzywojenny; Polska; Jugosławia; Chorwacja; Julije Benešić; instytucje; przekład literacki
Issue Date: 2018
Publisher: Zagreb: Srednja Europa
Citation: M. Czerwiński, A. Damir (red.), "Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća : povijest, kultura, književnost" (S. 195-206). Zagreb: Srednja Europa
Abstract: The interwar period of literary contacts between Croatia and Poland, due to the role played by the author of a famous diary Eight years in Warsaw, can be called the Benešić time. The explanation of a phenomena of the Polish Benešić's activity and it’s the most important project – Yugoslav library (publishing series), can be found in the attitude held by the Polish cultural elite toward Croatian and generally Slavic culture, the cultural policy conducted in the interwar Yugoslavia and Poland and the institutional circumstances of Polish-Yugoslav cultural cooperation.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/12727
ISBN: 978-953-7963-87-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malczak_Kulturni_politicki_i_institucionalni_kontekst.pdf746,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons