Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1277
Tytuł: "Majka Jeżowska odpada, Feel wysiada..." - o zacieraniu granic między kulturą popularną i tzw. wysoką (na przykładzie nazw własnych w "Balladach i romansach" Ignacego Karpowicza)
Autor: Kiszka, Beata
Słowa kluczowe: the latest Polish prose and its language; mass culture; proper names; literary onomastics; style; Ignacy Karpowicz; nazwy własne; kultura masowa; styl; onomastyka literacka
Data wydania: 2014
Źródło: "Język Artystyczny" T. 15 (2014), s. 159-169
Abstrakt: The article discusses the presence of mass culture, and especially of proper names derived from it, in the latest Polish prose. A special attention has been paid to the function of propria, whereas an analysis of numerous fragments of Ignacy Karpowicz’s novel — Balladyny i romanse — served to answer the question about the place of popular culture in literature. Furthermore, the idea of literary “remix” of formatives, which regards their creative alteration, and which results in the revitalisation of proper names by providing them with new meaning, has been proposed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1277
ISSN: 0209-3731
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kiszka_Majka_Jezowska_odpada_Feel_wysiada_o_zacieraniu_granic_miedzy_kultura_popularna_i_tzw_wysoka.pdf454,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons