Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1283
Tytuł: Romans barokowy - analiza dyskursologiczna wobec granic gatunku : na przykładzie twórczości Hieronima Morsztyna
Autor: Rejter, Artur
Słowa kluczowe: poezja barokowa; Hieronim Morsztyn
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 199-209). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to analyse the genre of baroque romance in verse form, with the use of methodology provided by the theory of discourse. Four pieces by Hieronim Morsztyn constitute the material for analysis. The determinants of the theme (love) discourse constitute the selected areas of the study. Such research approach, including different contexts of the genre, allows for the description of the borderline and polyphonic generic forms, among which the Old Polish romance may be ranked.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1283
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rejter_Romans_barokowy.pdf411,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons