Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1285
Tytuł: Przysłowia, aforyzmy, sentencje... : jeden gatunek czy różne gatunki ?
Autor: Jędrzejko, Ewa
Słowa kluczowe: gatunki literackie; analiza tekstu literackiego
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 151-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the article, the author considers the genological status of various types of microtexts, which together compose the repertory of the broadly understood national paremiology. The author presents arguments supporting the thesis that this complex class of texts, distinguished by different structures and origins, is an open category, simultaneously policentric and gradational, functioning as a family of multifariously related genres.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1285
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jedrzejko_Przyslowia_aforyzmy_sentencje.pdf423,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons