Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1286
Tytuł: Wspólnota śmiechu a tzw. suchar : potoczne myślenie o gatunku
Autor: Skudrzyk, Aldona
Słowa kluczowe: komizm w literaturze; psychologiczne i społeczne funkcje śmiechu
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 161-168). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Publishing collections of certain type of jokes — called stale jokes — has become popular among Internet users. Around these collections, particular communities of laughter are being established. The common awareness of the divergence of these forms from other types of humorous expressions endows them with certain characteristic features, which are manifested in the pragmatic incongruity of these acts of speech. In the article, the relation between the contemporary culture of derivative orality and iconicity, and the incongruity or ineffectiveness of stale jokes, is reflected upon.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1286
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Skudrzyk_Wspolnota_smiechu_a_tzw_suchar.pdf434,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons