Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1287
Tytuł: Wokół Hauptowskiej wariancji
Autor: Przyklenk, Joanna
Słowa kluczowe: gatunki literackie; analiza tekstu literackiego
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska, J. Przyklenk (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 5, Gatunek a granice" (S. 188-198). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is an attempt to describe the multidimensional variance of Zygmunt Haupt’s prose. Discussing the particular narrative strategies, occuring in his short stories, the author emphasises the borders “evoked” by the actualisation of variants, which is reflected in the discursive and genological classification of the analysed texts. In the short stories under analysis, certain elements have been distinguished, whose coexistence within the frames of one text or one collection of stories enhances the variant dimension of the prose. These variants regard: (1) verbal and written communication; (2) utilitarian, folk and artistic dimensions of the ways of organising a literary work; (3) a recollective relation (real — probable — fictional); (4) referential and fictional strategies present in the structure of a retrospective short story; (5) the figure of the utterer, i.e. narrator-storyteller, narrator-character of the events, narrator-writer; and (6) the narrative and meta-narrative.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1287
ISBN: 9788380123472
9788380123489
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przyklenk_Wokol_Hauptowskiej_wariancji.pdf440,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons