Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1317
Tytuł: Hram i statua Diany Efesskoj po izobrazeniam na monetah perioda Rimskoj Imperii
Autor: Bartnik, Agnieszka
Słowa kluczowe: Świątynia Artemidy w Efezie; Kult Diany Efeskiej; monety rzymskie
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kaczanowicz (red.), "Azja Mniejsza w czasach rzymskich" (S. 64-84). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Rzym Antyczny : polityka i pieniądz;5
Abstrakt: Świątynię Artemidy w Efezie, znaną także jako Świątynia Diany lub Artemizjon, autorzy antyczni zaliczyli do siedmiu cudów świata. Sanktuarium było wiele razy niszczone i odbudowywane, co powodowało liczne zmiany jego architektury. Kult Diany Efeskiej został wprowadzony w Rzymie ok. VI wieku p.n.e. Wyobrażenie bogini efeskiej znacznie różniło się od jej klasycznych przedstawień, w związku z czym zarówno świątynia, jak i posąg znalazły odzwierciedlenie w ikonografii na monetach rzymskich. Analiza monet rzymskich wybitych w okresie cesarstwa wykazała, że obraz sanktuarium zmieniał się na poszczególnych emisjach. Nawet w przypadku numizmatów tych samych władców na poszczególnych typach można zaobserwować znaczne różnice. W przeciwieństwie do wizerunku świątyni sposób przedstawiania samej bogini nie uległ zmianie na przestrzeni I—III wieku. Charakterystyczne jest też, że przedstawiano tak jedynie Dianę Efeską, starając się jak najwierniej odtworzyć wygląd posągu kultowego. Biorąc pod uwagę sposób przedstawiania świątyni oraz samej Diany można przypuszczać, że to posąg bogini miał stanowić główny element propagandowego przekazu władców rzymskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1317
ISBN: 9788322621640
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartnik_Hram_i_statua_Diany_Efesskoj.pdf1,26 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons