Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1317
Title: Hram i statua Diany Efesskoj po izobrazeniam na monetah perioda Rimskoj Imperii
Authors: Bartnik, Agnieszka
Keywords: Świątynia Artemidy w Efezie; Kult Diany Efeskiej; monety rzymskie
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: W. Kaczanowicz (red.), "Azja Mniejsza w czasach rzymskich" (S. 64-84). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Rzym Antyczny : polityka i pieniądz;5
Abstract: Świątynię Artemidy w Efezie, znaną także jako Świątynia Diany lub Artemizjon, autorzy antyczni zaliczyli do siedmiu cudów świata. Sanktuarium było wiele razy niszczone i odbudowywane, co powodowało liczne zmiany jego architektury. Kult Diany Efeskiej został wprowadzony w Rzymie ok. VI wieku p.n.e. Wyobrażenie bogini efeskiej znacznie różniło się od jej klasycznych przedstawień, w związku z czym zarówno świątynia, jak i posąg znalazły odzwierciedlenie w ikonografii na monetach rzymskich. Analiza monet rzymskich wybitych w okresie cesarstwa wykazała, że obraz sanktuarium zmieniał się na poszczególnych emisjach. Nawet w przypadku numizmatów tych samych władców na poszczególnych typach można zaobserwować znaczne różnice. W przeciwieństwie do wizerunku świątyni sposób przedstawiania samej bogini nie uległ zmianie na przestrzeni I—III wieku. Charakterystyczne jest też, że przedstawiano tak jedynie Dianę Efeską, starając się jak najwierniej odtworzyć wygląd posągu kultowego. Biorąc pod uwagę sposób przedstawiania świątyni oraz samej Diany można przypuszczać, że to posąg bogini miał stanowić główny element propagandowego przekazu władców rzymskich.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1317
ISBN: 9788322621640
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartnik_Hram_i_statua_Diany_Efesskoj.pdf1,26 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons