Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1319
Tytuł: Quelques remarques sur l'iconographie des medaillons de Probus du type "virtus Augusti triumfum Gotthicum"
Autor: Kluczek, Agata A.
Słowa kluczowe: cesarz Probus; mennictwo
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kaczanowicz (red.), "Azja Mniejsza w czasach rzymskich" (S. 159-172). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Rzym Antyczny : polityka i pieniądz;5
Abstrakt: Mennictwo cesarza Probusa (276—282) cechuje się bogactwem wyobrażeń na awersach oraz na rewersach monet i medalionów. Interesujące rozwiązanie wystąpiło na rewersach brązowych medalionów Probusa, które powstały — jak się ostatnio przyjmuje — w mennicy w Ticinum (277 — pocz. 278). Unikatowe w mennictwie cesarskim hasło, które tworzą napisy w legendzie otokowej: virtus Augusti oraz w odcinku: triumfum Gotthicum, zilustrowano rozbudowaną ikonografią: jeździec konny, za nim kroczy Wiktoria, przed jeźdźcem zaś wznosi się tropaeum, a po jego obu stronach znajdują się jeńcy, jeden siedzący, drugi stojący. Scena rewersowa skonstruowana z takich samych elementów, jakie występują na medalionach Probusa, odnaleziona została w mennictwie cesarskim i prowincjonalnym okresu rządów Antoninów oraz Sewerów. Doszukać się można dużego podobieństwa między wskazanym motywem ikonograficznym a wyobrażeniem na brązowym medalionie Antonina Piusa, pochodzącym z Rzymu. Charakterystyczny stał się ów motyw na brązach prowincjonalnych łączonych z ośrodkami azjatyckimi: Mytilene na Lesbos (na awersie monety noszą odpowiednio portrety Kommodusa, potem — Karakalli) oraz pobliskim Pergamonem (monety z wizerunkiem awersowym Karakalli). Kilkakrotne zastosowanie tego samego pomysłu na aranżację graficzną rewersów pokazuje, że chociaż wyobrażenie na medalionach Probusa, wyemitowanych w Ticinum, niewątpliwie należy do niebanalnych rozwiązań, to jednak nie jest ono wyjątkowe. Ocenić je trzeba jako wtórne wobec wskazanych wcześniejszych realizacji namonetnych. Tak jak rzadkie są medaliony Probusa z owym rewersem (znane są tylko dwa egzemplarze typu virtus Augusti triumfum Gotthicum), tak też ów oryginalny motyw ikonograficzny w całym mennictwie rzymskim wystąpił zaledwie sporadycznie.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1319
ISBN: 9788322621640
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kluczek_Quelques_remarques_sur_liconographie_des_medaillons.pdf1,01 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons