Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13243
Title: Decyzja kasacyjna powodująca przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 par. 2 k.p.a. i art. 138 par. 2a k.p.a.) w nowelizacji “Kodeksu postępowania administracyjnego” z 2017 roku
Authors: Ziółkowska, Agnieszka
Keywords: kodeks postępowania administracyjnego; prawo administracyjne; nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego; decyzja kasacyjna
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Gronkiewicz, A. Ziółkowska (red.), “Nowe instytucje procesowe w postępowaniu administracyjnym w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2017 roku” (s. 313-332). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Abuse by authorities of cassation appeal the decision to issue (art.138§ 2 C.A.P.) causing the increase in the duration of administrative proceedings resulted in the need for change in this area. The amendment of the Code of Administrative Procedure, introduced by the Act of 9 April 2017 on the amendment of the Act – Code of Administrative Procedure and some other acts introduced in this respect new regulations in the form of binding recommendations of the second instance authority and opposition to the administrative court initiating the proceedings of a single instance and incidental.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13243
ISBN: 978-83-226-3298-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ziolkowska_Decyzja_kasacyjna_powodujaca_przekazanie_sprawy.pdf623,53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons